Monday, October 31, 2011

Äänteellisen aineksen vakiintunut analyysikäytäntö kiistää pelkän “musiikin” välittämät merkitykset: äänteillä sinänsä ei ole merkitystä, tietyn äänteen semantiikka konstruoidaan runossa sen esiintymien kautta, kertautuvien äänteellisten oppositioiden ja toistojen pohjalta (Lotman 1972, 215-217, sit. Viikari 1998, 299).

Friday, October 21, 2011

1. Fruit is good for you.
2. When you´re struggling with something, look at it from a different perspective.
3. Completion is important.
4. If you´re going to suck at something, commit to the suckage.
5. Avoid bombs.
6. That which is critical is often random.
7. When you can freeze the frenzy, you will find success.
8. The freeze banana slows us down so that we may accomplish more.
9. The frenzy banana shows us chaos is best when short-lived.
10. One must accept the bananas one is given.