Tuesday, September 19, 2006

Hemma borta men bästa bra

Tillbaka och levande:-)
Se här, här, här, och här.
Också Turun Sanomat och Kultakuume på YleRadio1 (13.9) har noterat vårt projekt.
En hemskt stor tack till alla medverkande!

No comments: