Tuesday, November 15, 2005

Text i Konst

Visuell poesi, Textkonst, Ljudkonst och Poesi
TekstiKonst–TextTaide i Helsingfors 22 november 2005

Galleri Huuto, den svenskspråkiga poesitidskriften OEI och den finskspråkiga poesitidskriften Tuli&Savu arrangerar TekstiKonst-TextTaide; en händelse i två delar, tisdagen den 22 novenber.

TekstiKonst 1 börjar på tisdagen 22.11 kl. 16-18.00 i Galleri Huuto (Skepparegatan 43) med vernissagen till två utställningar som visar visuell och konceptuell poesi av Anna Hallberg och Jörgen Gassilewski från Sverige samt den finska poeten Cia Rinne.

TekstiKonst 2 är en soaré på Dubrovnik Lounge&Lobby (Eriksgatan 11) kl. 19.00-02.00 där 30 svenska, finska och finlandssvenska poeter framträder. I pauserna framträder Captain Heroin och Twisted Krister med ljudkonst. TekstiKonst 2 är också en särskild Kohina-klubi.

Från Sverige deltar poeterna och konstnärerna Ida Börjel, Lars Carlsson, Helena Eriksson, Jörgen Gassilewski, Anna Hallberg, Johannes Heldén, Martin Högström, Ulf Karl Olov Nilsson och Fredrik Nyberg.

Från Finland deltar poeterna och konstnärerna Robert Alftán, Ralf Andtbacka, Marina Ciglar, Agneta Enckell, Karin Huber, Jonimatti Joutsijärvi, Jukka-Pekka Kervinen, Leevi Lehto, Jan Olov Mallander, Teemu Manninen, Peter Mickwitz, Reetta Niemelä, Jyrki Pellinen, Cia Rinne, Oscar Rossi, Aki Salmela, Eino Santanen, Miia Toivio, Juhana Vähänen, och Heidi von Wright.

Internet-poet och kompositör Jukka-Pekka Kervinen har gjort affischen. http://nonlinearpoetry.blogspot.com/

Till projektet är också ett samarbetsprojekt mellan Svenska Yrkeshögskolan Arcada, Konstindustriella Högskolan och finskspråkiga Yrkeshögskolan Stadia knutet. Det är ett pedagogiskt arbete inriktat på språk, identitet och TextKonst.

Drivkraften bakom detta arrangemang är att undersöka och synliggöra relationer mellan poesi och andra konstformer samt att förbättra det kulturella utbytet mellan finsk, svensk och finlandssvensk poesi. Vi vill också erbjuda alla intresserade några navigationspunkter som kan göra det möjligt att nyupptäcka de olika traditionerna i länderna, språkområderna och konstformerna – samtidigt som också skärningspunkterna där gränserna överskrids blir uppenbara.

Tack till:
Helsingfors stad
Svenska Kulturfonden
Sleipnir/Nifca
Arcada/TAIK/Stadia
Nylands Kulturfond

Information
Galleri Huuto, Marina Ciglar, marinaciglar@surfeu.fi
Tuli&Savu, chefredaktör Miia Toivio, miia.toivio@helsinki.fi
OEI, redaktör Jonas (J) Magnusson, jjm@oei.nu
OEI, korrespondent Fredrik Hertzberg, Fredrik.Hertzberg@sls.fi

Information om ansvariga aktörer

Galleria Huuto är ett konstnärsdrivet (föreningen Bikupan) galleri som grundades 2002. En av de viktigaste avsikterna är att erbjuda unga oetablerade konstnärer en möjlighet att visa sin konst utanför det kommersiella system av gallerier som finns i Helsingfors. I år har galleriet expanderat och har två galleriutrymmen, Femkanten och Nylandsgatan. Den löpande utställningsverksamheten ger många konstnärer möjlighet till kommunikation med publiken. Galleri Huuto gör också gemensamma utställningar, samarbeten (Den första konstnärsboken, 2005) och bjuder in andra aktörer – som nu. http://www.galleriahuuto.net/

OEI är en tidskrift för poesi, estetik och teori som är baserad i Stockholm och Göteborg som grundades 1999. Efter att inledningsvis ha utforskat förbindelserna och differenserna mellan kanadensisk patafysik och visuell poesi, L=A=N=G=U=A=G=E och alternativ ortografi, elektronisk poesi och idioti, cut-up, détournement, sampling, ready made och postproduktion, rör sig OEI idag mot ljudpoesi, biosemiotik, nonsens och virusproduktion. http://www.oei.nu/

Tuli&Savu är den enda finska tidskriften som intresserar sig för och behandlar bara poesi och översättningar. Ambitionen är en diskussion på professionel nivå som är möjlig att förstås av en vid publik.. Den grundades 1994 och publiceras av poesiföreningen Nihil Interit (Runoyhdistys Nihil Interit) och utkommer fyra gånger årligen. Tuli&Savu samarbetar med Art-Print och Konstindustriella Högskolans grafiska linje för att betona och utforska den materiella aspekten av texten och därmed också poesin. http://tuli-savu.nihil.fi/

Kohina är är en litterär klubb som organisas av tre aktörer, Elävien runoilijoiden klubi/Nuoren Voiman Liitto, poesiföreningen Nihil Interit och tidskriften Lumooja. Kohinas målsättning sedan början av mars 2004 har varit att skapa förbindelser mellan olika konstområden.

No comments: